Sněmovní tisk 1079
Změny příloh Úml. o ochr. stěh. druhů volně žij. živočichů

Stav projednávání ke dni: 15. ledna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1079/0 dne 9. 11. 2020.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 11. 2020 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Michal Ratiborský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 20. 11. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 79. schůze (od 19. ledna 2021).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 11. 2020 jako senátní tisk 341/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 11. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 341/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 341/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 5. schůze Senátu (od 27. 1. 2021) jako bod č. 9.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana zvířat, ratifikace dohody, živočišná říšeISP (login)