Sněmovní tisk 1065
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 15. června 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1065/0 dne 30. 10. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1065.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 11. 2020. Vláda zaslala stanovisko 1. 12. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 12. 2020 jako tisk 1065/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 11. 12. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňová úleva, vyživovaná osoba, zdanitelný příjem

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)