Sněmovní tisk 1045
Písemná interpelace P. Žáčka na J. Hamáčka ve věci změn v Policii ČR a provádění lustrace

Dokument

Autor: PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci změn v Policii ČR a provádění lustrace
Adresát: Jan Hamáček
Podáno dne: 2. 9. 2020
Odesláno adresátovi: 3. 9. 2020
O zařazení na schůzi požádáno dne: 7. 10. 2020

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 7. 10. 2020 jako tisk 1045/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 22. 10. 2020 na 62. schůzi
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: kriminologie, policie, přechodné soudnictví, soudní dokazování, trestná činnostISP (login)