Sněmovní tisk 1043
Vl.n.z.o občanských průkazech - EU

Stav projednávání ke dni: 21. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 24. 4. 2021.Související tisk: 1044 (Vl.n.z.o občanských průkazech - související).

Deskriptory EUROVOCu: biometrie, identifikační průkaz, místní orgány státní správy, osobní údaje, vysvědčení

Navržené změny předpisů (31)ISP (login)