Sněmovní tisk 1032
Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích

Stav projednávání ke dni: 19. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. předložil sněmovně návrh zákona 1. 10. 2020.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1032/0 dne 5. 10. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1032.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 10. 2020. Vláda zaslala stanovisko 4. 11. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 11. 2020 jako tisk 1032/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 15. 11. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: domácnost, osvobození od daní, parafiskalita, rozhlasové vysílání, televize, veřejná instituce, veřejná služba

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)