Sněmovní tisk 1028
Novela z. o Generální inspekci bezpečnostních sborů

Stav projednávání ke dni: 8. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1028/0 dne 30. 9. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: MUDr. Jiří Mašek a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

Další projednávání možné od 11. 10. 2020.Deskriptory EUROVOCu: celník, policie, správní kontrola, trestný čin, veřejná bezpečnost, vězeňský personál

Navržené změny předpisů (6)ISP (login)