Sněmovní tisk 1026
Novela z. o finančním arbitrovi

Stav projednávání ke dni: 21. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: Nacher P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1026/0 dne 29. 9. 2020.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 9. 2020.

Další projednávání možné do 30. 10. 2020 (do 30 dnů od doručení).Deskriptory EUROVOCu: alternativní řešení sporů, elektronické peníze, finanční kontrola, směnečná arbitráž

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)