Sněmovní tisk 1019
Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích

Stav projednávání ke dni: 15. ledna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1019/0 dne 17. 9. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 9. 2020 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Petr Beitl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 28. 9. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 79. schůze (od 19. ledna 2021).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 9. 2020 jako senátní tisk 306/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2020 a přijal usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako tisk 306/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2020 a přijal usnesení č. 229, které bylo rozdáno jako tisk 306/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 63).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, členský stát EU, dvoustranná dohoda, ochrana investic, podpora investic, vypovědění smlouvyISP (login)