Sněmovní tisk 1003
Novela z. o hornické činnosti

Stav projednávání ke dni: 19. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 20. 9. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: důlní dobývání, lékařský posudek, povinnosti úředníka, těžební průmysl, výbušnina, vývozní povolení

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)