Sněmovní tisk 998
Novela z. o silniční dopravě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 998/0 dne 20. 12. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 5. 1. 2017. Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 59)

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1616).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 998/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 998/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 998/3, který byl rozeslán 29. 6. 2017 v 10:25.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 7. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 998/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1785).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 7. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 182, dokument 182/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 8. 2017 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 182/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 256).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 304/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6423František Laudát11884-17001.doc (67 KB) / PDF (561 KB, 6 stran) 19. 5. 2017 v 13:01:13
6624František Laudát12085-17226.doc (60 KB) / PDF (147 KB, 4 strany) 28. 6. 2017 v 08:49:27
6631Michal Kučera12092-17233.doc (27 KB) / PDF (402 KB, 2 strany) 28. 6. 2017 v 11:43:26
6634Markéta Pekarová Adamová12095-17241.doc (40 KB) / PDF (199 KB, 5 stran) 28. 6. 2017 v 14:16:40
6639Václav Zemek12100-17242.docx (32 KB) / PDF (295 KB, 9 stran) 28. 6. 2017 v 14:23:28


Deskriptory EUROVOCu: dopravce, dopravní licence, dopravní podnik, hromadná doprava, organizace dopravy, osobní doprava, silniční doprava, taxi

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě998/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách998/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích998/0
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky998/0


ISP (login)