Sněmovní tisk 989
Novela z.o posuz.shody stan.výrobků při jejich dodáv.na trh - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 989/0 dne 13. 12. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Petr Kudela a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1549).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 989/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 989/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 989/3, který byl rozeslán 24. 5. 2017 v 18:03.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 1. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 989/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 6. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1707).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 6. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 154, dokument 154/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 7. 2017 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 154/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 201).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 265/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, regulace trhu, řízení jakosti průmyslových výrobků, sladění norem, správní kontrola, technická norma, technické předpisy a normy, uvedení výrobku na trh

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)