Sněmovní tisk 988
Doh. o partnerství mezi státy EU a Novým Zélandem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 988/0 dne 13. 12. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 1. 2017 na 54. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1512).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 25. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 988/1 (schvaluje).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 4. 2017 na 56. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1621).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 12. 2016 jako senátní tisk 20/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 3. 2017 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 20/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 120).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 18. 4. 2017.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dohoda o spolupráci, Evropská unie, mezinárodní spolupráce, Nový ZélandISP (login)