Sněmovní tisk 987
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 987/0 dne 13. 12. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1586).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 987/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 987/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 987/3, který byl rozeslán 30. 5. 2017 v 13:30.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 2. 6. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 987/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1753).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 7. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 175, dokument 175/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2017 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 8. 2017 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 175/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2017 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 260).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 15. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 103 pod číslem 296/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6182Helena Válková11643-16566.doc (31 KB) / PDF (259 KB, 2 strany) 12. 4. 2017 v 10:30:37
6183Marek Černoch11644-16567.doc (68 KB) / PDF (334 KB, 7 stran) 12. 4. 2017 v 11:53:56
6281Radek Vondráček11742-16750.doc (7 MB) / PDF (1 MB, 30 stran) 26. 4. 2017 v 10:21:12
6358Martin Plíšek11819-16925.doc (29 KB) / PDF (176 KB, 1 strana) 15. 5. 2017 v 11:59:13
6389Jeroným Tejc11850-16963.doc (50 KB) / PDF (339 KB, 6 stran) 17. 5. 2017 v 10:07:26
6420Martin Plíšek11881-16998.doc (58 KB) / PDF (272 KB, 3 strany) 19. 5. 2017 v 10:58:13


Deskriptory EUROVOCu: dělba práce, nevyřízené soudní spory, občanskoprávní řízení, soudní řízení

Navržené změny předpisů (14)ISP (login)