Sněmovní tisk 968
Minamatská úmluva o rtuti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 968/0 dne 16. 11. 2016.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 11. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 1. 2017 na 54. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1511).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 25. 1. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 968/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 3. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 968/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 5. 2017 na 57. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1684).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 11. 2016 jako senátní tisk 13/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 12. 2016 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 13/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 1. 2017 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 13/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 116).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 31. 5. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 5. 9. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 29 pod číslem 53/2017 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Japonsko, mezinárodní úmluva, ochrana životního prostředí, politika životního prostředí EU, rtuť, znečišťování životního prostředí kovyISP (login)