Sněmovní tisk 964
Novela z. o zaměstnanosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 964/0 dne 14. 11. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2016 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Ing. Pavlína Nytrová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1447).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 964/2, který byl rozeslán 17. 1. 2017 v 15:20.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 2. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1551).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 2. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 57, dokument 57/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 2. 2017 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 57/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 107).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2017.

Zákon vyhlášen 30. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 93/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5525Jana Hnyková10986-15509.docx (25 KB) / PDF (191 KB, 2 strany) 11. 1. 2017 v 11:58:32
5538Markéta Pekarová Adamová10999-15523.doc (36 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 17. 1. 2017 v 10:06:22
5539Markéta Pekarová Adamová11000-15524.doc (33 KB) / PDF (189 KB, 2 strany) 17. 1. 2017 v 10:06:23


Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, flexibilita pracovní síly, národní právo, podnik služeb, politika zaměstnanosti EU, poskytování služeb, pracovník v zahraničí, svoboda obchodu, svoboda poskytovat služby

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)