Sněmovní tisk 952
Rozpočet SFDI na rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 a střednědobý výhled na roky 2018 a 2019

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 11. 2016 jako tisk 952/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 11. 2016 (usnesení č. 333). Zpravodajem určen Stanislav Pfléger.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 21. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 952/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 225, usnesení č. 1453).Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní síť, rozpočet, způsob financováníISP (login)