Sněmovní tisk 943
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 16. 6. 2016. Návrh zákona rozeslán dne 16. 6. 2016 senátorům jako tisk 297/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 8. 2016 a přijal usnesení č. 185, které bylo rozdáno jako tisk 297/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 8. 2016 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 297/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 503).
  Návrh projednán dne 19. 10. 2016 na 28. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 559).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 25. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: Papoušek Z.,Vosecký J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 943/0 dne 26. 10. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 10. 2016. Vláda zaslala stanovisko 24. 11. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 2016 jako tisk 943/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2016 (usnesení č. 338). Určil zpravodaje: Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 7. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 12. 7. 2017 na 59. schůzi, projednávání bylo přerušeno (usnesení č. 1760).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dítě, hlídání dětí, ochrana dítěte, práva dítěte, právo na spravedlnost, sociální politika, sociální služby, sociální zabezpečení, zvláštní výchovná péče

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí943/0


ISP (login)