Sněmovní tisk 94
Sml.mezi ČR a Lucem.velkovévod.o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 94/0 dne 20. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2014 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 106).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 27. 2. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 94/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 94/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 5. 2014 na 8. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 198, usnesení č. 280).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 1. 2014 jako senátní tisk 213/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 1. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 2. 2014 a přijal usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako tisk 213/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 3. 2014 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 213/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 454).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30.05.2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 9. 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 51/2014 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, Lucembursko, zkrácení daněISP (login)