Sněmovní tisk 93
Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu (ECO)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 93/0 dne 20. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Ing. René Číp a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2014 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 105).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 93/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 5. 2014 na 8. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 197, usnesení č. 279).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 1. 2014 jako senátní tisk 214/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 1. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Trpák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 2. 2014 a přijal usnesení č. 180, které bylo rozdáno jako tisk 214/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 3. 2014 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 214/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 464).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30.05.2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 1. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 1 pod číslem 1/2019 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: CEPT, komunikační systém, ratifikace dohody, satelitní přenos, telekomunikaceISP (login)