Sněmovní tisk 928
Novela z. o občanských průkazech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 112, dokument 112/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 112/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 112/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 5. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 167).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 6. 2017.

Zákon vyhlášen 10. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 195/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5237Ladislav Okleštěk10698-15007.docx (144 KB) / PDF (868 KB, 62 stran) 15. 11. 2016 v 10:17:13
5374Ladislav Okleštěk10835-15206.docx (46 KB) / PDF (338 KB, 2 strany) 30. 11. 2016 v 13:57:43
5375Ladislav Okleštěk10836-15207.docx (130 KB) / PDF (954 KB, 60 stran) 30. 11. 2016 v 14:06:00


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, elektronický dokument, evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, osobní údaje, státní občan

Navržené změny předpisů (6)ISP (login)