Sněmovní tisk 927
Novela z. - stavební zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 108, dokument 108/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 50 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 108/2 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 5. 2017 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 108/3 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 5. 2017 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 108/1 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 30. 5. 2017 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 108/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 180).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 6. 2017 poslancům jako tisk 927/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 6. 2017 poslancům jako tisk 927/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 36, usnesení č. 1714).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 13. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 7. 2017.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 225/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5088Karel Rais10549-14753.docx (64 KB) / PDF (264 KB, 4 strany)18. 10. 2016 v 09:45:58
5124Matěj Fichtner10585-14796.docx (27 KB) / PDF (230 KB, 2 strany)23. 10. 2016 v 13:50:53
5125Matěj Fichtner10586-14797.docx (27 KB) / PDF (230 KB, 2 strany)23. 10. 2016 v 14:06:42
5126Matěj Fichtner10587-14798.docx (24 KB) / PDF (154 KB, 1 strana)23. 10. 2016 v 19:58:26
5127Matěj Fichtner10588-14799.docx (17 KB) / PDF (165 KB, 1 strana)23. 10. 2016 v 19:59:50
5236Karel Rais10697-15006.docx (52 KB) / PDF (268 KB, 7 stran)15. 11. 2016 v 09:25:26
5471Ivan Adamec10932-15391.docx (25 KB) / PDF (248 KB, 3 strany)16. 12. 2016 v 13:18:25
5690Ivan Adamec11151-15748.docx (25 KB) / PDF (232 KB, 4 strany)8. 2. 2017 v 09:07:36
5724Jiří Petrů11185-15812.docx (20 KB) / PDF (143 KB, 2 strany)15. 2. 2017 v 08:44:14
5725Jiří Petrů11186-15813.docx (19 KB) / PDF (105 KB, 1 strana)15. 2. 2017 v 08:45:05
5726Jiří Petrů11187-15814.docx (19 KB) / PDF (103 KB, 1 strana)15. 2. 2017 v 08:45:33
5727Jiří Petrů11188-15815.docx (19 KB) / PDF (98 KB, 1 strana)15. 2. 2017 v 08:45:59
5760Jiří Petrů11221-15876.doc (55 KB) / PDF (264 KB, 7 stran)20. 2. 2017 v 20:14:16
5766Matěj Fichtner11227-15881.docx (21 KB) / PDF (214 KB, 2 strany)21. 2. 2017 v 11:03:47
5770Helena Langšádlová11231-15887.doc (33 KB) / PDF (188 KB, 2 strany)21. 2. 2017 v 12:23:51
5806František Adámek11267-15930.docx (22 KB) / PDF (101 KB, 1 strana)21. 2. 2017 v 16:21:14
5839Jiří Petrů11300-15979.doc (34 KB) / PDF (201 KB, 2 strany)22. 2. 2017 v 16:50:39
5881Věra Kovářová11342-16032.doc (97 KB) / PDF (274 KB, 5 stran)24. 2. 2017 v 12:47:23
5883Karel Rais11344-16034.docx (51 KB) / PDF (274 KB, 4 strany)26. 2. 2017 v 07:46:35
5887Karel Rais11348-16038.docx (51 KB) / PDF (274 KB, 4 strany)28. 2. 2017 v 06:59:03
5898Petr Bendl11359-16049.docx (20 KB) / PDF (123 KB, 1 strana)28. 2. 2017 v 12:12:56
5899Petr Bendl11360-16050.docx (12 KB) / PDF (100 KB, 1 strana)28. 2. 2017 v 12:14:33
5904Jaroslav Foldyna11365-16055.docx (94 KB) / PDF (430 KB, 10 stran)28. 2. 2017 v 12:50:34
5905Jan Zahradník11366-16056.doc (33 KB) / PDF (167 KB, 2 strany)28. 2. 2017 v 12:53:21
5910Ladislav Okleštěk11371-16061.docx (53 KB) / PDF (322 KB, 13 stran)
11371-16062.docx (39 KB) / PDF (212 KB, 3 strany)
28. 2. 2017 v 13:45:38
5913Ladislav Okleštěk11374-16065.docx (46 KB) / PDF (300 KB, 11 stran)28. 2. 2017 v 13:54:49
5918Josef Uhlík11379-16069.doc (56 KB) / PDF (284 KB, 4 strany)28. 2. 2017 v 14:19:22
5921Martin Novotný11382-16073.docx (21 KB) / PDF (145 KB, 1 strana)28. 2. 2017 v 14:57:24
5933Václav Snopek11394-16085.docx (29 KB) / PDF (245 KB, 5 stran)
11394-16086.docx (40 KB) / PDF (241 KB, 8 stran)
28. 2. 2017 v 15:43:39
5936František Adámek11397-16089.docx (42 KB) / PDF (201 KB, 5 stran)28. 2. 2017 v 16:37:15
5937Petr Kudela11398-16090.doc (28 KB) / PDF (183 KB, 2 strany)28. 2. 2017 v 16:44:23
5939Petr Kudela11400-16092.doc (32 KB) / PDF (237 KB, 2 strany)28. 2. 2017 v 17:13:21
5940Petr Kudela11401-16093.doc (42 KB) / PDF (242 KB, 3 strany)28. 2. 2017 v 17:13:22
5941Petr Kudela11402-16094.doc (70 KB) / PDF (289 KB, 7 stran)28. 2. 2017 v 17:13:23
5944Věra Kovářová11405-16097.doc (98 KB) / PDF (274 KB, 5 stran)28. 2. 2017 v 18:31:22


Deskriptory EUROVOCu: stavební politika, stavební právo, územní plánování, územní samospráva

Navržené změny předpisů (46)ISP (login)