Sněmovní tisk 922
Střednědobé výdajové rámce na léta 2018 a 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 9. 2016 jako tisk 922/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Zpravodajem určen Ing. Václav Votava.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 24. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 922/1 (stanovisko).
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 223, usnesení č. 1451).Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, fiskální politika, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognóza, střednědobé financováníISP (login)