Sněmovní tisk 909
Novela z. o evidenci obyvatel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 909/0 dne 16. 9. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 10. 2016 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Věra Kovářová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1387).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 19. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 90, usnesení č. 1387).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 11. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 347, dokument 347/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 11. 2016 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 347/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2016 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 27).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 183 pod číslem 456/2016 Sb.Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizí státní občan, evidence obyvatelstva

Navržené změny předpisů (8)ISP (login)