Sněmovní tisk 904
2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 9. 2016 jako tisk 904/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 9. 2016 (usnesení č. 315). Zpravodajem určen Ing. Václav Klučka.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 6. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 904/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1462).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 13. 9. 2016 jako senátní tisk 328/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 9. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 328/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)