Sněmovní tisk 897
Doh. o hospodářském partner. mezi státy EU a státy SADC EPA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,min.prům..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 897/0 dne 23. 8. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 8. 2016 (usnesení č. 306). Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1358).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 897/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 12. 2016 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1434).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 23. 8. 2016 jako senátní tisk 325/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 9. 2016 a přijal usnesení č. 169, které bylo rozdáno jako tisk 325/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 9. 2016 a přijal usnesení č. 248, které bylo rozdáno jako tisk 325/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 10. 2016 na 28. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 544).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 15. 12. 2016.Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, hospodářská spolupráce, jižní Afrika, OECD, ratifikace dohody, spolupráce Jih-JihISP (login)