Sněmovní tisk 896
Mezinárodní úml. o ochraně všech osob před nuceným zmizením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 896/0 dne 23. 8. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 8. 2016 (usnesení č. 306). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1359).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 896/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 12. 2016 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1433).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 8. 2016 jako senátní tisk 322/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 9. 2016 a přijal usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako tisk 322/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 10. 2016 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 322/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 10. 2016 na 28. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 543).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 15. 12. 2016.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, lidská práva, mezinárodní úmluva OSN, mizení osob, veřejná bezpečnostISP (login)