Sněmovní tisk 895
Prot.o změnách v Doh. o zřízení Mezinárodní investiční banky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 23. 8. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 8. 2016 (usnesení č. 306). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Leo Luzar a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1332).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 895/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1812).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 8. 2016 jako senátní tisk 326/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 9. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 10. 2016 a přijal usnesení č. 254, které bylo rozdáno jako tisk 326/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 11. 2016 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 326/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2016 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 37).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 9. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 11. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 32 pod číslem 48/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: investice do zahraničí, investiční banka, investiční politika, mezinárodní dohoda, mezinárodní investice, ratifikace dohodyISP (login)