Sněmovní tisk 893
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 8. 2016 jako tisk 893/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 8. 2016 (usnesení č. 306). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 29. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 893/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Projednávání bylo odročeno (usnesení č. 1475).Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, plnění rozpočtu, rozhlasové vysílání, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)