Sněmovní tisk 890
Zpráva o inflaci - červenec 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2016 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2016)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 8. 2016 jako tisk 890/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 8. 2016 (usnesení č. 306). Zpravodajem určen Ing. arch. Jaroslav Klaška.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 22. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 890/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1527).Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, parlamentní kontrola, zpráva o činnostiISP (login)