Sněmovní tisk 886
Novela z. - trestní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 886/0 dne 16. 8. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2016 (usnesení č. 306). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 9. 2016 na 49. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1390).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 19. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 99, usnesení č. 1390).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 11. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 348, dokument 348/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 11. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 11. 2016 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 348/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 11. 2016 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 30).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 183 pod číslem 455/2016 Sb.Deskriptory EUROVOCu: organizovaný zločin, terorismus, trestní právo

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)