Sněmovní tisk 88
Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 88/0 dne 16. 1. 2014.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 3. 2. 2014.Související tisk: 87 (Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích).


Hesla věcného rejstříku: Reklama, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutický výrobek, farmacie, prostředky zdravotnické techniky, správní kontrola, zdravotní péče, zdravotní politika, zdravotnická legislativa

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů88/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů88/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty88/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích88/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)88/0


ISP (login)