Sněmovní tisk 874
Novela z. o specifických zdravotních službách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 874/0 dne 22. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 8. 2016. Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Antonín a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 52)

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1345).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 874/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 874/2, který byl rozeslán 1. 3. 2017 v 13:29.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 3. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 874/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1645).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 120, dokument 120/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 120/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 6. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 186).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 12. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 202/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5077Gabriela Pecková10538-14743.doc (60 KB) / PDF (163 KB, 1 strana)17. 10. 2016 v 15:04:23
5078Gabriela Pecková10539-14744.doc (58 KB) / PDF (155 KB, 1 strana)17. 10. 2016 v 15:04:24
5312František Adámek10773-15125.docx (13 KB) / PDF (203 KB, 3 strany)29. 11. 2016 v 14:58:37
5511Jitka Chalánková10972-15483.doc (58 KB) / PDF (244 KB, 7 stran)10. 1. 2017 v 14:49:30
5519Pavel Antonín10980-15500.docx (22 KB) / PDF (297 KB, 5 stran)10. 1. 2017 v 16:21:20
5520Pavel Antonín10981-15501.docx (50 KB) / PDF (462 KB, 20 stran)10. 1. 2017 v 16:22:53
5521Pavel Antonín10982-15502.docx (33 KB) / PDF (226 KB, 8 stran)10. 1. 2017 v 16:54:40
5526Rostislav Vyzula10987-15510.docx (45 KB) / PDF (509 KB, 24 stran)11. 1. 2017 v 14:08:00
5811Rostislav Vyzula11272-15938.docx (22 KB) / PDF (179 KB, 5 stran)22. 2. 2017 v 08:24:55
5858Jan Farský11319-16008.doc (28 KB) / PDF (159 KB, 1 strana)24. 2. 2017 v 09:27:32
5859Jan Farský11320-16009.doc (34 KB) / PDF (208 KB, 2 strany)24. 2. 2017 v 09:48:00
5860Jan Farský11321-16010.doc (31 KB) / PDF (190 KB, 1 strana)24. 2. 2017 v 09:48:25
5878Ludvík Hovorka11339-16029.doc (47 KB) / PDF (317 KB, 6 stran)24. 2. 2017 v 10:50:23
5923Jiří Štětina11384-16075.doc (46 KB) / PDF (227 KB, 4 strany)28. 2. 2017 v 15:03:27


Deskriptory EUROVOCu: lékařská prohlídka, lékařský posudek, pracovní lékařství, pracovní právo, sexuálně motivovaný trestný čin, sterilizace, umělé oplodnění, zdravotní péče, zdravotnická legislativa, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (8)ISP (login)