Sněmovní tisk 873
Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 873/0 dne 22. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 51)

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1379).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 873/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 873/2, který byl rozeslán 1. 12. 2016 v 15:03.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 12. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 873/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11., 13. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 136, usnesení č. 1518).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 2. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 53, dokument 53/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2017 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 53/1 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 7. 3. 2017 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 53/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 112).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 873/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 873/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 51, usnesení č. 1608).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 16. 6. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 170/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5209Jaroslav Klaška10670-14949.docx (40 KB) / PDF (221 KB, 5 stran)8. 11. 2016 v 14:54:54
5238Jaroslav Zavadil10699-15008.docx (29 KB) / PDF (270 KB, 3 strany)15. 11. 2016 v 13:53:38
5267Vladislav Vilímec10728-15071.odt (18 KB) / PDF (30 KB, 2 strany)23. 11. 2016 v 12:34:04
5285Miroslav Kalousek10746-15100.doc (57 KB) / PDF (208 KB, 4 strany)
10746-15101.doc (65 KB) / PDF (206 KB, 9 stran)
28. 11. 2016 v 16:03:23
5287Václav Votava10748-15102.docx (27 KB) / PDF (167 KB, 1 strana)28. 11. 2016 v 16:13:48
5292Roman Kubíček10753-15108.DOCX (10 KB) / PDF (215 KB, 2 strany)29. 11. 2016 v 10:45:48
5294Roman Kubíček10755-15109.docx (8 KB) / PDF (207 KB, 3 strany)29. 11. 2016 v 10:48:27
5300Ladislav Šincl10761-15113.docx (10 KB) / PDF (166 KB, 4 strany)29. 11. 2016 v 12:47:57
5318Kristýna Zelienková10779-15135.doc (21 KB) / PDF (249 KB, 2 strany)29. 11. 2016 v 15:40:22
5319Kristýna Zelienková10780-15136.doc (29 KB) / PDF (225 KB, 2 strany)29. 11. 2016 v 15:40:23
5320Martin Plíšek10781-15137.doc (29 KB) / PDF (143 KB, 1 strana)29. 11. 2016 v 16:00:11
5321Martin Plíšek10782-15138.doc (29 KB) / PDF (143 KB, 1 strana)29. 11. 2016 v 16:00:21
5332Václav Votava10793-15166.docx (19 KB) / PDF (193 KB, 3 strany)30. 11. 2016 v 08:05:48
5334Andrej Babiš10795-15168.docx (16 KB) / PDF (262 KB, 4 strany)30. 11. 2016 v 08:18:27
5354Jaroslav Klaška10815-15188.docx (27 KB) / PDF (329 KB, 11 stran)30. 11. 2016 v 10:31:44
5355Jaroslav Klaška10816-15189.docx (27 KB) / PDF (154 KB, 1 strana)30. 11. 2016 v 10:33:00
5356Jaroslav Klaška10817-15190.docx (27 KB) / PDF (157 KB, 2 strany)30. 11. 2016 v 10:38:13
5357Jaroslav Klaška10818-15191.docx (32 KB) / PDF (193 KB, 1 strana)30. 11. 2016 v 10:40:50
5361Marek Černoch10822-15193.docx (23 KB) / PDF (190 KB, 3 strany)30. 11. 2016 v 11:10:02
5363Ivana Dobešová10824-15195.doc (30 KB) / PDF (132 KB, 1 strana)30. 11. 2016 v 11:26:22
5364Roman Sklenák10825-15196.docx (16 KB) / PDF (256 KB, 6 stran)30. 11. 2016 v 11:47:55
5366Zbyněk Stanjura10827-15198.docx (18 KB) / PDF (139 KB, 1 strana)30. 11. 2016 v 13:14:22
5367Zbyněk Stanjura10828-15199.docx (21 KB) / PDF (206 KB, 8 stran)30. 11. 2016 v 13:16:32
5368Zbyněk Stanjura10829-15200.docx (19 KB) / PDF (155 KB, 1 strana)30. 11. 2016 v 13:17:47
5369Zbyněk Stanjura10830-15201.docx (15 KB) / PDF (143 KB, 1 strana)30. 11. 2016 v 13:18:39
5370Zbyněk Stanjura10831-15202.docx (18 KB) / PDF (133 KB, 1 strana)30. 11. 2016 v 13:20:40
5371Zbyněk Stanjura10832-15203.docx (15 KB) / PDF (137 KB, 1 strana)30. 11. 2016 v 13:21:37
5372Zbyněk Stanjura10833-15204.docx (19 KB) / PDF (149 KB, 1 strana)30. 11. 2016 v 13:22:34
5373Věra Kovářová10834-15205.doc (26 KB) / PDF (180 KB, 1 strana)30. 11. 2016 v 13:45:22
5379Zbyněk Stanjura10840-15211.docx (30 KB) / PDF (242 KB, 3 strany)30. 11. 2016 v 17:00:58
5380Marek Černoch10841-15212.docx (19 KB) / PDF (147 KB, 1 strana)30. 11. 2016 v 17:10:30
5381Ludvík Hovorka10842-15213.doc (39 KB) / PDF (182 KB, 4 strany)30. 11. 2016 v 17:48:21


Deskriptory EUROVOCu: daň, daňová kontrola, daňové orgány, daňové právo, daňový systém, finanční kontrola, harmonizace daní, vybírání daní

Navržené změny předpisů (8)ISP (login)