Sněmovní tisk 868
Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 868/0 dne 14. 7. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 51)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1378).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 868/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 868/2, který byl rozeslán 7. 12. 2016 v 10:54.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 12. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 868/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 36, usnesení č. 1496).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 2. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 47, dokument 47/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2017 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 47/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 111).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2017.

Zákon vyhlášen 30. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 92/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5188Jiří Holeček10649-14919.docx (9 KB) / PDF (313 KB, 2 strany) 7. 11. 2016 v 14:30:34


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň, daňová kontrola, daňové orgány, Spojené státy, vybírání daní, výměna informací

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
164/2013novelizujeZákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů868/0
105/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní868/0


ISP (login)