Sněmovní tisk 851
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 2. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 50, dokument 50/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 2. 2017 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 50/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 1. 3. 2017 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 50/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 104).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2017.

Zákon vyhlášen 5. 4. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 99/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: místní zastupitelstvo, obec, odměňování, region, regionální orgány státní správy, územní samospráva, veřejná správa, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (19):

CitaceZměnaPředpisOd
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení851/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti851/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění851/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)851/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)851/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze851/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění851/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce851/0
37/2003rušíNařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev851/0
337/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev851/0
697/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2004 Sb.851/0
50/2006rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů851/0
614/2006rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů851/0
79/2008rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů851/0
20/2009rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů851/0
375/2010rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů  851/0
459/2013rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů851/0
52/2015rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů851/0
352/2015rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů851/0


ISP (login)