Sněmovní tisk 847
Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 847/0 dne 23. 6. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 6. 2016 (usnesení č. 297). Určil zpravodaje: Ing. Michal Kučera a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1612).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6215Michal Kučera11676-16642.doc (31 KB) / PDF (171 KB, 2 strany) 20. 4. 2017 v 14:04:12


Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, biologická diverzita, genetika, implementující opatření státu, výživaISP (login)