Sněmovní tisk 845
Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2015

Autor: EGAP

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 6. 2016 jako tisk 845/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 29. 6. 2016 (usnesení č. 297).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 1. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 845/1 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 1. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 845/2 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1477).Deskriptory EUROVOCu: podpora vývozu, pojištění vývozních úvěrů, státní podpora, vývoz, zpráva o činnostiISP (login)