Sněmovní tisk 83
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 83/0 dne 13. 1. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 1. 2014. Vláda zaslala stanovisko 4. 2. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 2. 2014 jako tisk 83/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 34, usnesení č. 165).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, parcela, stavební pozemek, stavebnictví, trh nemovitostí

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)