Sněmovní tisk 812
Novela z. o účetnictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 812/0 dne 12. 5. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Určil zpravodaje: Ing. Karel Fiedler a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1245).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 812/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 8. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 812/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 318, usnesení č. 1415).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 8, dokument 8/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 12. 2016 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 8/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2016 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 57).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 462/2016 Sb.Deskriptory EUROVOCu: ekologická odpovědnost, finanční účetnictví, informace, podniková politika, sociální odpovědnost podniků, sociální stav, účetnictví, výměna informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)