Sněmovní tisk 806
Zpráva o činnosti RRTV za rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2015

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 5. 2016 jako tisk 806/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Zpravodajem určen PhDr. Martin Komárek.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 29. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 806/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1471).Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (login)