Sněmovní tisk 79
Změna Kjótského prot. k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 79/0 dne 9. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2014 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 104).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 79/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 5. 2014 na 8. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 113, usnesení č. 251).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 1. 2014 jako senátní tisk 208/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 1. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 3. 2014 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 208/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 3. 2014 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 208/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 5. 2014 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 503).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30.05.2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 2. 2021 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 3 pod číslem 4/2021 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní úmluva OSN, skleníkový efekt, snižování plynných emisí, změna klimatuISP (login)