Sněmovní tisk 786
Návrh na působ. sil MO ČR v zahr.oper. v letech 2017 a 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019

Autor: min. obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 4. 2016 jako tisk 786/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 20. 4. 2016 (usnesení č. 274). Zpravodajem určena Mgr. Jana Černochová.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 27. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 786/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1276).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 19. 4. 2016 jako senátní tisk 251/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 4. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 251/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 486).Deskriptory EUROVOCu: armáda, mezinárodní bezpečnost, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, udržování míru, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (login)