Sněmovní tisk 782
Novela z. o stavebním spoření

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 782/0 dne 19. 4. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 4. 2016 (usnesení č. 274). Určil zpravodaje: Ing. Roman Procházka a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1244).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 782/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 8. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 782/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 782/3, který byl rozeslán 8. 9. 2016 v 13:54.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 782/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 317, usnesení č. 1414).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 7, dokument 7/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 12. 2016 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 7/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 12. 2016 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 7/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2016 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 56).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 461/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4514Roman Procházka09975-13677.docx (11 KB) / PDF (173 KB, 1 strana) 2. 6. 2016 v 20:12:16


Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, finanční pomoc, hypotekární úvěr, státní podpora, stavební výpomoc

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)