Sněmovní tisk 760
Působ.sil a prostř.rez.MO k ochr.vzduš.prostoru Island.rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2016

Autor: min.obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2016 jako tisk 760/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Zpravodajem určen Bc. Stanislav Mackovík.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 27. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 760/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1459).Hesla věcného rejstříku: Armáda, NATO

Deskriptory EUROVOCu: Island, NATO, vojenská spolupráce, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, vzdušný prostorISP (login)