Sněmovní tisk 755
Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2015

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2016 jako tisk 755/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Zpravodajem určen Ing. arch. Jaroslav Klaška.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 28. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 755/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1216).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, měnová politika, státní banka, zpráva o činnostiISP (login)