Sněmovní tisk 739
Novela z. o ochraně přírody a krajiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 739/0 dne 15. 3. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1262).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 739/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 13. 7. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 739/2 (pozměňovací návrhy).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 739/3 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  V podrobné rozpravě byl 9. 9. 2016 na 49. schůzi schválen návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval (usnesení č. 1348).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 739/4, který byl rozeslán 13. 9. 2016 v 22:03.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1440).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 12. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 26, dokument 26/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 4. 1. 2017 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 26/1 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 1. 2017 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 26/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 1. 2017 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 82).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 1. 2017 poslancům jako tisk 739/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 1. 2017 poslancům jako tisk 739/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 22).Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, náhrada škody, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí, půda ve vlastnictví státu, veřejné vlastnictví

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny739/0


ISP (login)