Sněmovní tisk 737
Úmluva MOP o ochraně mateřství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 737/0 dne 7. 3. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 3. 2016 (usnesení č. 259). Určil zpravodaje: Ing. Markéta Pekarová Adamová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 4. 2016 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1174).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 737/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro sociální politiku projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 737/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1335).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 8. 3. 2016 jako senátní tisk 217/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 4. 2016 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 217/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 4. 2016 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 217/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 463).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 8. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 28 pod číslem 43/2019 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mateřská dovolená, mateřský příspěvek, mateřství, Mezinárodní organizace práce, ochrana matky a dítěte, práva ženISP (login)