Sněmovní tisk 731
Protokol o udržitel. dopr. k Rám. úml. o ochr. v Karpatech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 731/0 dne 2. 3. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 3. 2016 (usnesení č. 259). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 4. 2016 na 44. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo odročeno (usnesení č. 1171). 1. Čtení proběhlo 26. 5. 2016 na 47. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1237).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 731/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 7. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 731/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  Projednávání bylo 1. 12. 2016 na 53. schůzi odročeno (usnesení č. 1437). 2. Čtení proběhlo 29. 6. 2017 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1735).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 3. 2016 jako senátní tisk 214/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 3. 2016 a přijal usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako tisk 214/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 4. 2016 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 214/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 441).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 13. 7. 2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 4. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 10 pod číslem 15/2019 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopravní politika, horský region, Maďarsko, mezinárodní dohoda, ochrana životního prostředí, Polsko, ratifikace dohody, Rumunsko, Slovensko, trvale udržitelná mobilita, UkrajinaISP (login)