Sněmovní tisk 73
Novela z. o dluhopisech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 73/0 dne 6. 1. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 150).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 73/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 4. 2014 na 8. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 163, usnesení č. 265).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 5. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 288, dokument 288/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 5. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 288/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 288/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2014 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 526).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 7. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 7. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 137/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Deskriptory EUROVOCu: burza cenných papírů, cenné papíry, emise cenných papírů, finanční trh, formulace zákona, platební lhůta, převoditelný cenný papír, snižování dluhu, veřejný dluh

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)