Sněmovní tisk 729
Sml.mezi ČR a Rakouskou rep.o spolupr.v obl.zdr.záchr.služby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 729/0 dne 26. 2. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 3. 2016. Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 4. 2016 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1170).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 729/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 27. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 729/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1336).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 2. 2016 jako senátní tisk 211/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 4. 2016 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 211/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 4. 2016 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 211/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 442).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2016.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranná dohoda, přeshraniční spolupráce, první pomoc, Rakousko, ratifikace dohodyISP (login)